Minitenis

Drodzy rodzice!
Tenis dla najmłodszych, choć jest zabawą, niesie ze sobą wiele korzyści. Oprócz prawidłowego rozwoju psychomotorycznego i ogólnej kondycji fizycznej, rozwija u dzieci refleks, koordynację ruchów, szybkość. Uczy dyscypliny, zdolności koncentracji, uczciwości i samodzielnego podejmowania decyzji. Oparty jest o bezpośrednią rywalizację w ramach ustalonych zasad, znakomicie przygotowuje dzieci do przyszłego, dorosłego życia.

Mini tenis obejmuje szkolenie dzieci w wieku do 10 lat. Zajęcia prowadzone są w grupach 4-6 osobowych na połowie kortu dwa razy w tygodniu. Dodatkowo raz w tygodniu odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe. Trening trwa pełną godzinę zegarową.

Szkolenie oparte jest na metodach stosowanych w najlepszych akademiach mini tenisa na świecie oraz zgodnie z metodyką promowaną przez Polski Związek Tenisowy. Dzieci pod okiem trenera nabierają umiejętności radzenia sobie na korcie. Jest to dla nich często pierwszy kontakt z rakietą tenisową i piłeczką, uczą się poruszania po korcie oraz podstaw techniki gry. W tym wieku gra w tenisa jest zabawą, w której główny nacisk kładziemy na rozwój rzucania, łapania i odbijania specjalnie przystosowanych piłek (są znacznie lżejsze od normalnych)  oraz przyborów. Podczas wspaniałej zabawy młodzi adepci tenisa nabierają obycia z rakietą, piłeczką tenisową, siatką. Wszystkie gry i zabawy mają charakter zadaniowy co pozwala na określenie jasnego celu, podjęcie szybkiej decyzji i działania.

Nasza Szkoła realizuje projekt: "Tenis 10", którego głównym założeniem jest popularyzacja tej dyscypliny sportu wśród dzieci do 10 roku życia. Głównym jego założeniem jest wprowadzenie tenisa do szkół podstawowych. Dzieci uczą się gry w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Więcej o programie na stronie: www.tenis10.pl

Każdego roku na jesień organizowany jest nabór dzieci do szkoły. Na podstawie testów sprawnościowych dzieci kwalifikowane są do poszczególnych grup o zróżnicowanym poziomie trudności prowadzonych zajęć.
Partnerzy: Partner Partner Partner Partner Partner Wspieramy projekt:
Zadzwoń już dzisiaj: ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz; tel.: (18) 547 11 11; kom.: 693 705 300; e-mail: szkolatenisa@szkolatenisa.pl
Szkoła Tenisa Grzegorz Jeż on Facebook
Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych są: Szkoła Tenisa Grzegorz Jeż z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 32 NIP: 734-106-54-70. Poniżej podajemy kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@szkolatenisa.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług Szkoły Tenisa Grzegorz Jeż na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres uzasadniony do prawidłowego wykonywania umowy. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do zarządzania nimi, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych przez Klientów i osoby współpracujące ze Szkołą Tenisa Grzegorz Jeż w celu realizacji przez nią usług jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
Akceptuję